Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:
Ubezpieczenia i świadczenia - zasoby bezpłatne
Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Zasiłek macierzyński Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

Zasiłek opiekuńczy

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą, podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w razie:
   
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko (tj. o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem), a także choroby niani, z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
    
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
    
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
    
 • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
   
 • innym chorym członkiem rodziny (w tym nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat).

Zasiłek opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, tj. bez okresu wyczekiwania. Przysługuje on zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Z tym jednak, że jeśli oboje wystąpią o jego wypłatę za ten sam okres, zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców.

W przypadku, gdy ubezpieczona-matka dziecka, pobierająca zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, przebywa w szpitalu, ubezpieczonemu-ojcu dziecka przysługuje za ten okres dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu osobistego sprawowania opieki nad noworodkiem w wymiarze do 8 tygodni (56 dni), nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia. Powyższe ma zastosowanie także do innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny, jeżeli przerwie działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Świadczenie to wypłaca się nie tylko z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, ale również nad dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, a także dzieckiem przyjętym na wychowanie i utrzymanie. Do innych członków rodziny, nad którymi opieka - w razie ich choroby - daje prawo do zasiłku opiekuńczego, zalicza się: dzieci w wieku powyżej 14 lat, małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki oraz rodzeństwo, pod warunkiem jednak, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym. Zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny przysługuje także wówczas, gdy pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą sprawującą opiekę tylko przez okres choroby.

Prawo do zasiłku opiekuńczego nie przysługuje, jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje inny członek rodziny, mogący zapewnić opiekę. Za członka rodziny, o którym mowa, nie uważa się:

 • osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
   
 • osoby chorej (np. przebywającej na zwolnieniu lekarskim),
   
 • osoby, która ze względu na swój wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie,
   
 • osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
   
 • pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,
   
 • osoby prowadzącej działalność pozarolniczą,
   
 • osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki (np. babcia).
Ważne: Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat przysługuje nawet wówczas, gdy we wspólnym gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny mogący zapewnić tę opiekę.

Ubezpieczony traci prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli w czasie zwolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje to zwolnienie do innych celów niż opieka. Okoliczności te ustalane są podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy przeprowadzanej przez ZUS. W drodze kontroli sprawdzane jest także, czy nie ma innych członków rodziny mogących zaopiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny (nie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do 2 lat).

Zasady przeprowadzania kontroli określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. nr 65, poz. 743).

Jeżeli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone, że ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem, lub we wspólnym gospodarstwie domowym przebywają inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę, kontrolujący sporządzają w tej sprawie protokół, przedkładając go osobie kontrolowanej w celu wniesienia przez nią ewentualnych uwag. W razie sporu ZUS wydaje decyzję, od której ubezpieczonemu przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki w wymiarze:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka jest sprawowana nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat lub chorym dzieckiem w wieku do 14 lat,
   
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka jest sprawowana nad innym chorym członkiem rodziny (w tym nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat).

Łącznie okres pobierania zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym, niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Przykład

Ubezpieczony przedłożył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA orzekające o konieczności sprawowania przez niego osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 5 lat w okresie od 15 do 23 maja 2018 r. (9 dni). Żona ubezpieczonego od 13 do 24 kwietnia 2018 r. (12 dni) sprawowała osobistą opiekę nad chorym dzieckiem w wieku 3 lat. Natomiast w okresie od 24 do 30 maja 2018 r. (7 dni) ubezpieczony sprawował osobistą opiekę nad chorą żoną.

Z limitu 60 dni w roku kalendarzowym rodzice wykorzystali łącznie 28 dni (9 dni + 12 dni + 7 dni), z czego 7 dni na opiekę na chorym członkiem rodziny. W 2018 r. rodzina może jeszcze otrzymać zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 32 dni (60 dni - 28 dni), w tym na opiekę nad chorym członkiem rodziny pozostało tylko 7 dni.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Miesięczna wysokość zasiłku wynosi 80% podstawy jego wymiaru. Za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki (w tym również za dni wolne od pracy, objęte zaświadczeniem lekarskim) przysługuje 1/30 część tej kwoty.

Wysokość zasiłku nie ulega obniżeniu, gdy konieczność sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem przypada na czas pobytu dziecka w szpitalu.

otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Zasiłek macierzyński Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.