Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:
Podatek dochodowy - zasoby bezpłatne
Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Wydatki na nabycie budynku a koszty uzyskania przychodów Wydatki na remont budynku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Ulepszenie budynku przed oddaniem do używania

Firma zakupiła budynek, który będzie wykorzystywany w sezonie od maja do września każdego roku. Jak zakwalifikować prace remontowe wykonywane przed oddaniem budynku do używania? Czy amortyzacja będzie kosztem jedynie w okresie sezonu oraz czy można ustalić w stosunku do tego budynku stawkę indywidualną, biorąc pod uwagę fakt, że budynek ma ponad 40 lat?

Prace remontowe wykonywane przed oddaniem budynku do używania

Nakłady poniesione na remont i modernizację budynku przed jego przyjęciem do używania należy rozliczyć jako nakłady na jego wytworzenie, a więc zwiększające jego wartość początkową.

Wartością początkową odpłatnie nabytych środków trwałych jest ich cena nabycia. W myśl art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22g ust. 3 ustawy o PDOF), za cenę nabycia uważa się - w skrócie - kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie za wartość początkową przyjmuje się koszt wytworzenia. Zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22g ust. 4 ustawy o PDOF), za koszt wytworzenia uważa się:

 • wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych,
   
 • koszty wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi,
   
 • inne koszty, które dają się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Wskazana lista wydatków, które składają się na koszt wytworzenia środka trwałego jest otwarta i podatnik każdorazowo musi prowadzić analizę kosztów ponoszonych w związku z wytworzeniem nowego składnika majątku. Do kosztów dających się zaliczyć do wartości wytworzonego środka trwałego należą wydatki, które są nierozerwalnie związane z procesem jego wytworzenia.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej w pytaniu, skoro zakupiony budynek wymagał przystosowania go do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, oznacza to, że w dniu jego nabycia nie spełniał definicji środka trwałego. Przede wszystkim nie był kompletny i zdatny do użytku.

Wobec tego można stwierdzić, że jego wartość początkową należy ustalić według zasad wynikających z art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o PDOF), tj. według kosztu wytworzenia.

Tak więc, w sytuacji przedstawionej w pytaniu, wydatki remontowe będą stanowić składnik kosztu wytworzenia, czyli wartości początkowej.

Podobnie kwestię wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-285/15/ZK, stwierdzając:

"(...) wartość początkową (...) budynku należy ustalić według zasad wynikających z art. 22g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ww. ustawy (o PDOF - przyp. red.), tj. według kosztu wytworzenia. Zatem wskazane we wniosku wydatki poniesione na jego "remont" i "modernizację" będą stanowić składnik jego wartości początkowej (element kosztu wytworzenia). Wydatki te będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pośrednio, tj. poprzez odpisy amortyzacyjne. (...)"

Stawka ustalona indywidualnie a amortyzacja sezonowa

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji dla budynków niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%, nie może być krótszy niż 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez podatnika. Jednocześnie w takim przypadku okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu, gdy budynek był oddany do używania ponad 40 lat temu, maksymalna indywidualna stawka amortyzacyjna wyniesie 10% rocznie.

Odnosząc się do zasad obowiązujących przy amortyzacji sezonowej należy przywołać art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF). Z przepisów tych wynika, iż odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania, ustalając wysokość odpisu miesięcznego przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych:

 • przez liczbę miesięcy w sezonie albo
   
 • przez 12 miesięcy.

Podzielenie rocznej kwoty odpisów przez liczbę miesięcy w sezonie (sposób pierwszy) zapewnia zamortyzowanie środka trwałego w okresie odpowiadającym długości jego amortyzacji przy stosowaniu metody liniowej. Natomiast dzieląc roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy (drugie rozwiązanie), następuje wydłużenie amortyzacji w czasie. Wydłużenie okresu amortyzacji następuje o tyle miesięcy, ile dany środek trwały nie jest wykorzystywany poza sezonem.

wykrzyknik Środki trwałe użytkowane sezonowo podlegają amortyzacji wyłącznie w miesiącach ich wykorzystania.

W naszej ocenie, ww. przepisy nie zabraniają stosowania przy amortyzacji sezonowej indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych. Zatem w przypadku budynku, dla którego ustalono 10% stawkę amortyzacyjną, sezonowa amortyzacja może przebiegać w sposób przedstawiony na przykładzie.

Przykład

Wartość początkowa budynku wprowadzonego do ewidencji w grudniu 2016 r. wyniosła 120.000 zł.

Odpisy amortyzacyjne liczone według metody liniowej:

amortyzacja roczna za 2017 r.: 120.000 zł × 10% = 12.000 zł.

Amortyzacja sezonowa (sposób 1) - miesięczny odpis amortyzacyjny ustalany jest przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie.

Miesięczny odpis amortyzacji sezonowej (trwającej 5 miesięcy) wyniesie:

12.000 zł (roczna kwota odpisów amortyzacyjnych według amortyzacji liniowej) : 5 (liczba miesięcy w sezonie) = 2.400 zł.

Roczna wartość odpisów amortyzacyjnych: 12.000 zł (tj. 2.400 zł × 5 m-cy).

Amortyzacja sezonowa (sposób 2) - miesięczny odpis amortyzacyjny ustalany jest przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku.

Odpis miesięczny amortyzacji sezonowej (trwającej 5 miesiące) wyniesie:

12.000 zł (roczna kwota odpisów amortyzacyjnych przy amortyzacji liniowej) : 12 miesięcy w roku = 1.000 zł.

Roczna wartość odpisów amortyzacyjnych: 5.000 zł (1.000 zł × 5 m-cy).

otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Wydatki na nabycie budynku a koszty uzyskania przychodów Wydatki na remont budynku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.