Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:
GOFIN podpowiada (strona główna) » Podatek dochodowy

Podatek dochodowy - zasoby bezpłatne

Amortyzacja w praktyce

Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
W dodatku przedstawiono zasady amortyzowania środków trwałych. Omówiono, jak ustalać wartość początkową tych składników majątku. Zawarto również informacje na temat metod amortyzacji i stawek stosowanych na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Publikacja zawiera wiele praktycznych porad ujętych w formie pytań i odpowiedzi. Całość uzupełnia duża ilość praktycznych przykładów.

Wartości niematerialne i prawne w firmie

Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Wartości niematerialne i prawne stanowią dla jednostki aktywa trwałe. W ujęciu bilansowym zalicza się do nich nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Podobnie wartości niematerialne i prawne są traktowane dla celów podatkowych, gdzie poza wykorzystywaniem ich na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatnicy oddają je do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), najmu, dzierżawy lub leasingu. Za wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji, uważa się także, niezależnie od przewidywanego okresu użytkowania m.in. wartość firmy czy koszty prac rozwojowych. W publikacji odnosimy się do ww. definicji, przedstawiamy zasady dotyczące amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, w tym określenie ich wartości początkowej, a także metod, stawek i okresów ich amortyzacji. Opracowanie zawiera ponadto zagadnienia praktyczne oraz wybrane wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące zagadnień związanych z wartościami niematerialnymi i prawnymi.
zakup wersję drukowaną »

Przegląd najnowszych interpretacji podatkowych w zakresie PIT i CIT

Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Publikacja zawiera wybrane przez autora interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie przepisów o PIT i CIT, poruszające kwestie w zakresie:
  • ustalania przychodów,
  • rozliczania kosztów uzyskania przychodów,
  • stosowania zwolnień podatkowych,
  • rozliczania wydatków dotyczących majątku trwałego,
  • obowiązków płatnika związanych z rozliczaniem podatku PIT.
zakup wersję drukowaną »

Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych

Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
W dodatku omówiono praktyczne aspekty związane z możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych lub odpisów aktualizujących należności (wierzytelności). Publikacja jest polecana przede wszystkim Czytelnikom, którzy borykają się z problemem odzyskania swoich należności.
zakup wersję drukowaną »
Podatek dochodowy - zasoby odpłatne

Obowiązki płatnika związane z poborem podatku

Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
W dodatku szczegółowo omówiono obowiązki płatnika w zakresie ustalania podatku od przychodów (dochodów) pracowników, zleceniobiorców i wykonawców dzieła, osób pełniących funkcję w organach stanowiących osób prawnych oraz osób osiągających przychody z kapitałów pieniężnych. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono, co jest przychodem u każdego z tych podatników, czy i jakie koszty uzyskania przychodów im przysługują oraz zasady poboru podatku dochodowego. Zamieszczono także odpowiedzi na pytania Czytelników. Dodatek zawiera również aktualne interpretacje organów podatkowych.

Ulgi w rozliczeniu PIT za 2016 r.

Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Przybliża zasady i warunki korzystania z ulg podatkowych przez podatników PIT w rozliczeniu za 2016 r. Zawiera m.in. syntetyczny wykaz odliczeń od dochodu i od podatku wraz z limitami. Zagadnienia związane z ulgami wyjaśnia w formie opisowej oraz na przykładach.

Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników

Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
W dodatku omówiono obowiązki płatnika PIT z tytułu przyznanych pracownikom pozapłacowych świadczeń. Przedstawiono w nim, kiedy otrzymanie takich świadczeń generuje u pracownika przychód oraz według jakich zasad ustala się podatek dochodowy od tego przychodu. Z dodatku dowiemy się również, które wydatki poniesione na rzecz pracowników pracodawca ma prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów.
ZASOBY ODPŁATNE
 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60