Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:
GOFIN podpowiada (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia

Ubezpieczenia i świadczenia - zasoby bezpłatne

Świadczenia chorobowe dla pracowników

Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
W dodatku "Świadczenia chorobowe dla pracowników" omówiono zasady ustalania prawa i wysokości wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Jeden z działów zawiera przykładowe zapisy regulaminów wynagradzania, stosowane przez pracodawców, oraz sposób interpretacji tych zapisów przy uwzględnianiu poszczególnych składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
W dodatku opracowano zasady powoływania zespołu powypadkowego i sporządzania protokołu powypadkowego. Zawiera on także zasady przyznawania prawa i obliczania wysokości świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego osobom, które uległy wypadkowi przy pracy lub stwierdzono u nich chorobę zawodową. Jeden z rozdziałów został poświęcony świadczeniom przysługującym z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach.
Ubezpieczenia i świadczenia - zasoby odpłatne

Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I

Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Polecamy Państwu dodatek pt. "Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I". Omówiono w nim przepisy od art. 1 do art. 41 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obejmujące regulacje dotyczące ustalania prawa do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz podstawowe zasady obliczania ich wysokości. Opracowanie zawiera wiele przykładów, a także uwzględnia wyjaśnienia i interpretacje ZUS.

Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy

Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
W dodatku omówiono poszczególne składniki płacowe oraz inne należności ze stosunku pracy wraz ze sposobem obliczania ich wysokości oraz terminu wypłacania. Wskazano formalne sposoby regulowania tej sfery stosunku pracy, a także ochrony wynagrodzenia przed potrąceniami. Dodatek omawia również sposób obliczania wynagrodzenia za dodatkową pracę, jego obniżania w przypadku nieobecności w pracy z różnych przyczyn, a także obliczania wynagrodzenia za okres odpłatnych przerw, choroby, urlopów i innych odpłatnych absencji w pracy.

Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem

Dodatek nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Dodatek omawia nowe, obowiązujące od 2 stycznia 2016 r., zasady udzielania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego, a także wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto obejmuje sposób udzielania urlopu wychowawczego. Dodatek zawiera wiele przykładów oraz wzorów wypełnionych wniosków.

Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
W dodatku omówiono zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników i zleceniobiorców. Ponadto wskazano okoliczności, w których płatnik jest zwolniony z opłacania składek na ww. Fundusze. Dodatek zawiera wyciągi ustaw: z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
ZASOBY ODPŁATNE
 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60