Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:

Rachunkowość - zasoby bezpłatne

Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach

Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Dodatek porusza zagadnienia dotyczące uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości, możliwych do zastosowania przez jednostki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. W publikacji uwzględniono przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, która z dniem 5 września 2014 r. wprowadziła do ustawy o rachunkowości uproszczenia dla jednostek mikro. Ponadto omówiono uproszczenia dla jednostek małych oraz innych jednostek, wprowadzone ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
zakup wersję drukowaną »

Zdarzenia po dniu bilansowym - wpływ na ewidencję księgową i sprawozdanie finansowe

Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
  1. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM WPŁYWAJĄCE NA DANE WYKAZANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  2. PRZYKŁADY ZDARZEŃ UJAWNIONYCH PRZED ZATWIERDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  3. PRZYKŁADY ZDARZEŃ UJAWNIONYCH PO ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
zakup wersję drukowaną »

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia

Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Publikacja zawiera wybrane zagadnienia związane ze sporządzeniem sprawozdań finansowych jednostek za 2015 rok, z uwzględnieniem zmian ustawy o rachunkowości wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1333). W publikacji opisano czynności związane z przygotowaniem do sporządzenia sprawozdania finansowego (m.in. podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania, zamknięcie ksiąg rachunkowych, wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg 2016 r.), zaprezentowano wycenę i prezentację w sprawozdaniu finansowym wybranych pozycji aktywów i pasywów, przedstawiono obowiązki jednostki zamykające proces sprawozdawczości (m.in. wyjaśniono jakie dokumenty należy złożyć do KRS, a jakie do US). Ponadto w publikacji poruszono tematykę uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przewidzianych dla małych jednostek i jednostek mikro, jak również opisano ostatnie zmiany w ustawie o rachunkowości obejmujące tematykę sprawozdawczości jednostek.
zakup wersję drukowaną »

Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych

Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
W dodatku przedstawiamy sposoby ewidencji zapasów wyrobów gotowych, zasady ich bieżącej wyceny oraz wyceny bilansowej. Ponadto w formie wybranych konsultacji omawiamy najczęściej pojawiające się w praktyce problemy związane z ich rozliczaniem. Przedstawione w opracowaniu wyjaśnienia wzbogacają liczne przykłady liczbowe, zawierające m.in. ewidencję księgową.
zakup wersję drukowaną »
Rachunkowość - zasoby odpłatne

Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych

Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Dodatek porusza zagadnienia dotyczące m.in. ustalania wartości początkowej, amortyzacji oraz wyceny bilansowej wartości niematerialnych i prawnych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz wartości niematerialnych w znaczeniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Publikacja ta pozwoli zapoznać się z różnicami występującymi pomiędzy przepisami krajowymi a międzynarodowymi w zakresie wyceny bilansowej i ujęcia w księgach wartości niematerialnych.

Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa

Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
W dodatku przedstawiono zasady wyceny i ewidencji operacji gospodarczych wyrażonych w walucie obcej oraz rozliczania różnic kursowych. Ponadto zaprezentowano podstawowe operacje na rachunku walutowym oraz omówiono zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Całość uzupełniono praktycznymi przykładami.

Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.

Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
W dodatku omówiono zagadnienia dotyczące uproszczeń przewidzianych w prawie bilansowym, możliwych do zastosowania w 2016 r. (i w latach następnych) przez jednostki małe oraz jednostki mikro w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Kwestie poruszone w dodatku poparte zostały praktycznymi przykładami liczbowymi.
ZASOBY ODPŁATNE
 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60