Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:

Rachunkowość - zasoby bezpłatne

Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych

Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Praktyczny dodatek, który szczegółowo omawia zasady korygowania błędów popełnionych w księgach rachunkowych w bieżącym roku obrotowym, jak i w latach ubiegłych. Zaprezentowano w nim na przykładach liczbowych m.in. jak w ewidencji księgowej dokonać korekty błędnego ujęcia faktury, jak poprawić błędne zapisy na kontach kosztów oraz jak rozliczyć skutki błędów popełnionych w latach ubiegłych.

Bilansowe ujęcie kosztów wynagrodzeń pracowników

Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
  1. Moment ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych
  2. Ewidencja wynagrodzeń i należnych od nich składek ZUS
  3. Rozrachunki dotyczące wynagrodzeń na dzień bilansowy
  4. Wynagrodzenia pracowników jako koszt wytworzenia środka trwałego
  5. Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych jako koszt wytworzenia produktu
zakup wersję drukowaną »

Należności z tytułu dostaw i usług

Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Dodatek porusza zagadnienia związane z należnościami z tytułu dostaw i usług, zarówno tych w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, ich wyceną na dzień powstania oraz na dzień bilansowy. Ponadto wyjaśnia zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności spowodowanych utratą wartości oraz wątpliwości dotyczące inwentaryzacji należności.
Rachunkowość - zasoby odpłatne

Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia

Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
W dodatku omówiono zasady ewidencji księgowej i wyceny bilansowej rezerw klasycznych oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe".

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji

Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Praktyczny dodatek, w którym omówiono zasady ewidencji przychodów ze sprzedaży składników majątku obrotowego - takich jak towary, produkty czy materiały - i majątku trwałego oraz związanych z nimi kosztów. Zaprezentowane w nim zagadnienia zostały poparte wieloma przykładami liczbowymi.

Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych

Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Dodatek omawia zagadnienia dotyczące ujęcia w księgach rachunkowych kosztów użytkowania samochodów osobowych będących zarówno własnością jednostki, jak i obcych, tj. używanych na podstawie umowy leasingu czy prywatnych samochodów pracowników używanych w celach służbowych. Przedstawiono w nim m.in. ewidencję wydatków związanych z zakupem paliwa, części zamiennych, zawarciem umowy ubezpieczenia oraz kwestie udostępniania samochodów służbowych do celów prywatnych.
ZASOBY ODPŁATNE
 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60