Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:

Rachunkowość - zasoby bezpłatne

Należności z tytułu dostaw i usług

Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Dodatek porusza zagadnienia związane z należnościami z tytułu dostaw i usług, zarówno tych w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, ich wyceną na dzień powstania oraz na dzień bilansowy. Ponadto wyjaśnia zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności spowodowanych utratą wartości oraz wątpliwości dotyczące inwentaryzacji należności.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia

Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016

W publikacji zaprezentowano najistotniejsze zagadnienia związane ze sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2016 r., takie jak:

  • przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego, w tym zagadnienia związane m.in. z przeprowadzeniem inwentaryzacji, jej rozliczeniem w księgach rachunkowych,
  • dokonaniem wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego; dokonanie wyceny i sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym wybranych pozycji aktywów i pasywów, w tym sporządzenie uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki mikro i małe;
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Zagadnienia przedstawione w publikacji zostały wzbogacone praktycznymi wskazówkami zawartymi w odpowiedziach na wybrane pytania Czytelników.

zakup wersję drukowaną »

Zdarzenia po dniu bilansowym - wpływ na ewidencję księgową i sprawozdanie finansowe

Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
  1. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM WPŁYWAJĄCE NA DANE WYKAZANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  2. PRZYKŁADY ZDARZEŃ UJAWNIONYCH PRZED ZATWIERDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  3. PRZYKŁADY ZDARZEŃ UJAWNIONYCH PO ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
zakup wersję drukowaną »
Rachunkowość - zasoby odpłatne

Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji

Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Praktyczny dodatek omawiający zagadnienia dotyczące rachunkowości w spółce z o.o. - w tym m.in. ewidencję zdarzeń związanych z wniesieniem do niej wkładów czy podziałem wyniku finansowego, z założeniem i likwidacją spółki. Kwestie poruszone w publikacji poparte zostały wieloma praktycznymi przykładami liczbowymi.

Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników

Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Praktyczny dodatek zwierający odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez Czytelników, dotyczące sporządzania dodatkowych elementów sprawozdania finansowego, takich jak rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Opisane zagadnienia poparte zostały przykładami liczbowymi zawierającymi wskazówki jak zaprezentować wybrane zdarzenia gospodarcze w ww. sprawozdaniach.

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek i zakładów budżetowych

Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
W dodatku poruszono zagadnienia istotne przy sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych za 2016 r. Ponadto wyjaśniono wątpliwości Czytelników związane ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych, w tym m.in. dotyczące prezentacji należności w sprawozdaniach Rb-27 i RB-27S oraz ujęcia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w sprawozdaniu Rb-28S. Szczegółowo omówiono również zasady sporządzania sprawozdań Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań.

Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych

Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Dodatek porusza zagadnienia dotyczące m.in. ustalania wartości początkowej, amortyzacji oraz wyceny bilansowej wartości niematerialnych i prawnych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz wartości niematerialnych w znaczeniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Publikacja ta pozwoli zapoznać się z różnicami występującymi pomiędzy przepisami krajowymi a międzynarodowymi w zakresie wyceny bilansowej i ujęcia w księgach wartości niematerialnych.
ZASOBY ODPŁATNE
 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60