Wyszukaj

Jak szukać?»

logo

» PODATEK DOCHODOWY

Koszty podatkowe w firmie - wybrane zagadnienia

Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Wydatki związane z nabyciem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży powrót do spisu treści czasopisma Umowa kupna-sprzedaży

Faktura z błędem

Podatnik otrzymał fakturę za wykonanie remontu środka trwałego. Faktura zawierała błędy formalne (brak NIP, błąd w danych nabywcy). Czy taki dokument może być podstawą zaksięgowania kosztów remontu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Faktura po skorygowaniu błędów w niej zawartych może być ujęta w podatkowej księdze.

Wydatki na remont środka trwałego stanowią u podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 updof. Tym samym powinny być zaewidencjonowane w podatkowej księdze. Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, do których zalicza się m.in. faktury odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach. Można się spotkać ze stanowiskiem organów podatkowych, że faktura zawierająca błędy nie spełnia tych wymogów, a w rezultacie nie daje podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Nie należy jednak zapominać, że na podstawie art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej dowodem może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Tak więc błąd w dokumencie (tu: na fakturze) nie dyskwalifikuje wydatku jako kosztu podatkowego. Ponadto przepisy dotyczące wystawiania faktur, określają tryb korygowania błędów stwierdzonych w treści tych dowodów. Podatnik powinien więc podjąć działania konieczne do skorygowania stwierdzonych błędów i po ich usunięciu ująć fakturę w księdze.

otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Wydatki związane z nabyciem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży powrót do spisu treści czasopisma Umowa kupna-sprzedaży

PPD

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60